NB-UVB tedavisi, vitiligolu hastaların psikolojik stresini azaltmada ve yaşam kalitesini iyileştirmede etkilidir.

Dar bantlı ultraviyole B radyasyon tedavisinin vitiligolu hastaların yaşam kalitesine etkisi

Sonuç: NB-UVB tedavisi, vitiligolu hastaların psikolojik stresini azaltmada ve yaşam kalitesini iyileştirmede etkilidir.

Amaç: Vitiligolu hastalar uzun süreli tedavi gördükçe duygusal ve psikolojik stres yaşarlar. Bu hastalığın hastaların yaşam kalitesi üzerindeki zayıflatıcı psikososyal etkileri iyi belgelenmiştir. Bu çalışma, KSA, Almadinah Almunawwarah'da dar bantlı ultraviyole-B (NB-UVB) tedavisinin vitiligolu hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmektedir.

Yöntemler: Ohud Hastanesi'nin ana dermatoloji merkezi Almadinah Almunawwarah'da bulunan otuz sekiz hastayla Haziran 2017 ile Mart 2019 arasında Dermatoloji Yaşam Kalitesi İndeksi (DLQI) anketi kullanılarak görüşülmüştür. Görüşmeler, topikal ilaçların temel tedavi rejimine yeni bir tedavi modalitesi olarak eklenen NB-UVB tedavisinin seyrinden önce ve bir yıl sonra yapılmıştır.

Bulgular: Hastaların vitiligo tedavisine yanıtı olumluydu. NB-UVB tedavisine ilişkin genel hasta memnuniyet puanı 10 üzerinden 9,1 kadar yüksekti. Başlangıç ​​genel DLQI puanı (5,67 ± 0,90) NB-UVB tedavisinden sonra belirgin şekilde azaldı (3,08 ± 0,56), bu da önemli bir iyileşmeye işaret ediyor. Hastaların takip ziyaretlerine uyumu da arttı.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34899128/