Bu sistematik derleme ve meta-analizin bulguları, UV fototerapisinin önemli bir cilt kanseri riski olmaksızın vitiligo için güvenli bir tedavi olduğunu göstermektedir.

Sonuçlar: Bu sistematik derleme ve meta-analizin bulguları, UV fototerapisinin önemli bir cilt kanseri riski olmaksızın vitiligo için güvenli bir tedavi olduğunu göstermektedir.

Arka plan: Ultraviyole (UV) fototerapi vitiligo için etkili bir tedavi olmasına rağmen, cilt kanseri riski üzerindeki etkisi tartışmalıdır.

Amaç: Vitiligolu hastalarda UV fototerapisi ile cilt kanseri riski arasındaki ilişkiyi araştırmak.

Yöntemler: PubMed, Embase, Web of Science ve Cochrane Library veri tabanlarında 5 Mayıs 2021 tarihinden önce yayınlanan çalışmalar için sistematik bir inceleme yapılmıştır. Birincil sonuç, UV fototerapisinin vitiligolu hastalarda cilt kanseri riski ile ilişkisiydi. Rastgele etkiler modeliyle bir meta-analiz yapıldı.

Bulgular: Vitiligolu toplam 228 607 hastayı (UV fototerapi ile tedavi edilmiş 110 038 ve almamış 118 569 hasta) kapsayan beş retrospektif kohort çalışması meta-analize dahil edildi. Melanom dışı cilt kanseri riski [Mantel-Haenszel risk oranı (MHRR) = 0.95; %95 CI 0.44-2.05] ve melanom (MHRR = 1.11; %95 CI 0.33-3.82) vitiligolu hastalarda fototerapiden sonra anlamlı olarak artmamıştır. Alt grup analizinde, özellikle dar bant UVB fototerapisi ile fototerapi ile vitiligolu hastalarda cilt kanseri riski arasında da anlamlı bir ilişki bulamadık. Avrupa ve Doğu Asya'dan gelen hastalar arasında cilt kanseri riskinde anlamlı bir fark yoktu ve risk, dar bant UVB fototerapi seanslarının sayısından etkilenmedi.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34762747/